Grevinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-21

Fredningsnr.
292317

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/9 1914, gdr. Niels Jørgensen, Grevingegaard. Diplom Afmærkn.: MS 1934, Jul. Raklev. Dysse i høj. Aflang høj, 1,30 x 12,5 x 16 m. Kamret, som nær- mest er tresidet, er 2 x 2 x 2,05 m. Højden opr. 1,50 m, nu 1,30 m. 6 bæresten og en fragmenteret dæksten. Fra SØ fører en kort gang med et par sidesten ind til kamret. Matr.nr. 8s: Høj i skel til matr.nr. 8r. Se denne. NMI: Dysse i høj. Aflang høj, 1,30 x 12,5 (ØV) x 16 m (NS). Kamret, som nærmest er tresidet, er 2 m i Ø-V, 2 m i N-S og 2,05 m i NV-SØ. Højden har oprindelig været 1,50 m, men er nu 1,30 m. Det er dannet af 6 bæresten (2 i SV, 2 i NV og 2 i Ø) og en fragmenteret dæksten. Fra SØ fører en kort gang med et par sidesten, ind til dette en tærskelsten. Ved højfoden ses mod NV en 3 m lang række af mindre sten, flere andre steder langs foden ses ligende sten. Størsteparten af højen ligger på 8r.
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En meget lavtliggende Dysse af hosstaaende Grundform paa en lille Jordhøj, omgiven af høje Banker i Syd og Vest. Kammeret er 6'6" l., dets Dæksten er sprængt. Indgangen vender i S.Ø.; Aabningen til den fra Kammeret er 1'9" br. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1914 Museal restaurering
Journal nr.: 766/13
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1913.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse i Høj. Aflang Høj, 1,30 x 12,5 (ØV) x 16 m. (NS) Kamret, som nærmest er tresidet, er 2 m. i Ø-V 2 m. i N-S og 2,05 m. i NV-SØ. Højden har oprindelig været 1,50 m., men er nu 1,30 m. Det er dannet af 6 Bæresten (2 i SV, 2 i NNV og 2 i Ø) og en fragmenteret Dæksten. Fra SØ fører en kort Gang med eet Par Sidesten ind til Kamret; ved Overgangen til dette en Tærskelsten. Ved Højfoden ses mod NV en 3 m. lang Række af mindre Sten, flere andre Steder langs Foden ses lignende Sten. Størsteparten af Højen ligger paa [matr. nr.] 8r.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,7 x 16 x 12 m, med dyssekammer. Kammeret består af 6 bæresten samt en tærskelsten mod gangen, der består af 2 sten og vender mod SØ. En afvæltet dæksten ligger øst for kammeret. Kammeret er nærmest trekantet, 2 x 2 x 2,05 m; højden 1,3 m. I kammeret står en hyld, der dog ikke truer stenene. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet- Ejer plejer fortidsmindet-

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)