Stenvolds Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-26

Fredningsnr.
292316

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj 2 x 18 x 37 m (NNV-SSØ). Randsten: SSØ 3, ØNØ 6, VSV 3. Midt på højen ses oversiden af en større sten. I hø- jen tilgroede huller mod NNV og noget af SSØ-siden bortgra- vet. Græskl. i udkanten af ager. 1983: Højen konstateredes ved nyberejsningen (AXB 25.10.1983) at være 10 x 22 m stor.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Gravhøj, Stenvolds Høj kaldet. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 2 x 18 x 37 m. NNV-SSØ. Randsten: SSØ: 3 ØNØ: 6, VSV: 3. Midt paa Højen ses Oversiden af en større Sten. I Højen tilgroede Huller mod NNV og noget af SSØ Siden bortgravet. Græsgroet i Udkanten af Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 816/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 816/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, noget udflydende og vanskelig at afgrænse. Orienteret NNV-SSØ. Nær sydenden ses en stor sten i toppen af højen. Spredte sten i højen kan være randsten, men må så delvis ligge ude af leje. SSØ-enden afgravet i gammel tid. Højens dimensioner angives i fredningsbeskrivelsen som 2 x 18 x 37 m. Hvis højen har været længere mod N må den være afkortet for længe siden; alle sider er dækket af tæt græs. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet, som fremstod tilgroet med skovfyr og løvtræer.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)