Snoghøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-27

Fredningsnr.
292318

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Stenkappe

Fredningstekst
Tingl.: 18/10 1907, bmd. Jens Larsen. Diplom Afmærkn.: MS 1910, bmd. Jens Larsen. Høj, "Snoghøj" 5 x 17 x 20,5 m. Den er af toppet, lidt ure- gelmæssig form, ret velbev. På Ø-siden findes en flad, smal indskæring fra fod til top. Svag tilgroet mindre hulning i top. Højen er anseligt mindesmærke. NMI: ......mindesmærke, smukt beliggende og med vid udsigt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa et anseligt Højdedrag har ligget 4 Høje [sb.27-30]. De to "Snoghøjene" [sb.27-28] kaldede, ere fuldstændigt bevarede. Bevoksning: 1983: Græs

1909 Museal udgravning
Journal nr.: 266/09
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Snoghøj", 5 x 17 (N-S) x 20,5 m. (Ø-V). Den er af toppet, lidt uregelmæssig Form, ret vel bevaret. Paa Østsiden findes en flad, smal Indskæring fra Fod til Top. Svag, tilgroet mindre Hulning i Top. Højen et anseligt Mindesmærke, smukt beliggende og med vid Udsigt.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Snoghøj", 3,3 x 20 m. To gamle, helt tilgroede furer fra nord og ØNØ. En stor sten mod SØ er muligvis en randsten. Opgivet grusgrav umiddelbart syd for højen. I grusgraven et gammelt skur. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn høj med god udsigt. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Opvækst af løvtræer på nv-side af høj bør fjernes.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)