Snoghøjene
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-28

Fredningsnr.
292319

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/10 1907, bmd. Jens Larsen. Diplom Afmærkn.: MS 1910, Jens Larsen. Høj, "Snoghøj", 6 x 24 m. Den er rund og kuppelformet og ret anselig. Nord- syd- og østsiden er velbevaret og klædt med græs eller lyng. Vestsiden er også tilgroet, men skredet no- get ned. Tæt ved vestsiden er gravet et hul. Matr.nr. 9b: Høj i skel til matr.nr. 9c. Se denne.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa et anseligt Højdedrag har ligget 4 Høje [sb.27-30]. De to "Snoghøjene" [sb.27-28] kaldede, ere fuldstændigt bevarede. Bevoksning: 1983: Græs

1932 Sløjfet ved land- og skovbrug
Journal nr.: 178/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Museal udgravning
Journal nr.: 178/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenalders Gravkiste ved Sydsiden af den sydlige af "Snoghøjene" undersøgt 1933.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Snoghøj", 6 x 24 m. Den er rund og kuppelformet og ret anselig. Nord- Syd- og Østsiden er velbevaret og klædt med Græs eller Lyng. Vestsiden er ogsaa tilgroet, men skredet noget ned. Tæt ved Vestsiden er gravet et Hul.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Snoghøj", 4,2 x 25 m. Ujævn top; ujævn overflade mod vest, hvor lidt af højfoden kan være fjernet i gammel tid. Her ses to store sten, muligvis randsten. Opgivet grusgrav umiddelbart vest for højen; i grusgraven et gammelt skur. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn høj med god udsigt. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot høj med vid udsigt.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)