Barnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-29

Fredningsnr.
30231

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Barnehøj", 2 x 13 (N-S) x 20 (Ø-V) m. Nordsiden stærkt afgravet. Højen var oprindelig rund. Bevv. med græs og gran- træer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa et anseligt Højdedrag har ligget 4 Høje [sb.27-30]. "Barnehøj" er afgravet fra Ø og V. - i dens Østside ses et lille stensat, men sammenfaldet Urnekammer. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Barnehøj", 2 x 13 (N-S) x 20 m. (Ø-V). Nordsiden stærkt afgravet. Højen var oprindelig rund. Bevoxet med Græs og Grantræer.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den er afgravet i ældre tid, mål ca. 3x13x13 m i Ø-V'lig retning. Mod S er et skeldige ind over højfod, ingen højrest S for dette. Mod Ø er en flad afgravning/nedskridning fra ældre tid og større uregelmæssige fordybninger mod N-NØ. Mod V er højsiden stejl. Uden vegetation under bevoksning mod NØ. Kunne ved pleje blive ***. Der ligger nogle store sten i dynger ved skeldiget mod S, ikke påtalt, nogle delvist tilgroede. Højen ser ikke ud til at være formindsket i nyere tid. Jeg henvendte mig på de 5 nærmeste gårde og spurgte 2 lokale, men ingen vidste, hvem der ejede jorden/eller var ikke hjemme. Lagde tilsidst besked på nærmeste gård mod NØ om det ulovlige i stendynger på/ved høj, og at de kunne ringe til mig (gjorde det ikke). Der var en rævegrav i højside. Ældre plantage mod S. Højen ligger ca 150 m fra offentlig vej, ret højt i terræn ved skråning ned mod V-NV, ligger nær andre flotte høje. Omtrent 200 m mod NØ var en rektangulær stensat højning, der målte ca 1x8x6 m med en ret flad top. Højrest, møllefundament?? ikke fredet, fotonr. 11.24. ** Seværdighedsforklaring ** Stor højrest, højt i terræn nær andre høje. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)