Barnehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-29

Fredningsnr.
30231

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Barnehøj", 2 x 13 (N-S) x 20 (Ø-V) m. Nordsiden stærkt afgravet. Højen var oprindelig rund. Bevv. med græs og gran- træer.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa et anseligt Højdedrag har ligget 4 Høje [sb.27-30]. "Barnehøj" er afgravet fra Ø og V. - i dens Østside ses et lille stensat, men sammenfaldet Urnekammer. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Barnehøj", 2 x 13 (N-S) x 20 m. (Ø-V). Nordsiden stærkt afgravet. Højen var oprindelig rund. Bevoxet med Græs og Grantræer.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den er afgravet i ældre tid, mål ca. 3x13x13 m i Ø-V'lig retning. Mod S er et skeldige ind over højfod, ingen højrest S for dette. Mod Ø er en flad afgravning/nedskridning fra ældre tid og større uregelmæssige fordybninger mod N-NØ. Mod V er højsiden stejl. Uden vegetation under bevoksning mod NØ. Kunne ved pleje blive ***. Der ligger nogle store sten i dynger ved skeldiget mod S, ikke påtalt, nogle delvist tilgroede. Højen ser ikke ud til at være formindsket i nyere tid. Jeg henvendte mig på de 5 nærmeste gårde og spurgte 2 lokale, men ingen vidste, hvem der ejede jorden/eller var ikke hjemme. Lagde tilsidst besked på nærmeste gård mod NØ om det ulovlige i stendynger på/ved høj, og at de kunne ringe til mig (gjorde det ikke). Der var en rævegrav i højside. Ældre plantage mod S. Højen ligger ca 150 m fra offentlig vej, ret højt i terræn ved skråning ned mod V-NV, ligger nær andre flotte høje. Omtrent 200 m mod NØ var en rektangulær stensat højning, der målte ca 1x8x6 m med en ret flad top. Højrest, møllefundament?? ikke fredet, fotonr. 11.24. ** Seværdighedsforklaring ** Stor højrest, højt i terræn nær andre høje. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra vest
oversigt, set fra ØSØ
2381 oversigt