Lundshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-44

Fredningsnr.
30232

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Lundshøj" 3,5 x 15 (N-S) x 20Ø-V). Stærkt afgravet på alle fire sider, således at der snarest er tale om en, ganske vist ret anselig højrest. SV i højen og noget over midten ses en del koltringer, vel af en stenkerne. Østsiden stærkt aftrådt af kreaturer og det samme gælder hæjfoden. Begge steder uden bevoksning. Iøvrigt ses kreaturtramp over hele højen. Græsgroet. I ager.Talt med ejerens kone, der lovede at en tråd skulle blive sat om højen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her har ligget 2 [sb.44-45] af de 3 Lundshøje (se [sb.9]). I den nærmeste ved Gaarden [sb.44], hvoraf en ringe Rest staar tilbage er fundet Urner og enkelte Stk. Bronze, hvoraf en "Brystnaal" med fladt rundt Hoved mindes. Bevoksning: 1983: Græs

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Lundshøj", 3,5 x 15 (N-S) x 20 m (Ø-V). Stærkt afgravet paa alle fire Sider, saaledes at der snarest er Tale om en, ganske vist ret anseelig, Højrest - SV i Højen og noget over Midten ses en Del Koltringer, vel af en Stenkærne. Østsiden stærkt aftraadt af Kreaturer og det samme gælder Højfoden. Begge Steder uden Bevoxning. I øvrigt ses Kreaturtramp over hele Højen. Græsgroet. I Ager. Talt med Ejerens Kone, der lovede, at en Traad skulde blive sat om Højen.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lundshøje. Højen måler ca 3,5x20x15 m, i Ø-V'lig retning. Den er meget afgravet, så midten fremstår som en lidt uregelmæssig aflang kam, nu helt græsklædt, dog enkelt mindre træ ved højfod mod V. Den ligger ca 50 m fra Lundshøjsgård, Ingen markvej nær højen. Den ligger højt i terræn ved skråning ned mod Lammefjorden. Se også 3023.3 (ang. navn). Traf ikke ejer hjemme. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj (uregelmæssig form ses ikke på afstand), højt i terræn ved skråning ned mod Lammefjorden. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)