Afd. 230
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-49

Fredningsnr.
29248

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2924-8, 7, 6, 12, 11, 10, 9. Høj, "Horsebjerg", 0,4 x 10 m, herpå dyssekammer med gang. Kamret 1,45 x 1,40 m stort og 0,80 m dybt, sat af 5 bæresten, hvorpå hviler en ret stor overligger. Kamret åbent mod syd og herfra udgår gangen. Bevokset. NMI: ........herfra udgår en gang med 2 store sten i vestre side og 1 stor sten i østre side. Gangens læ. 1,40 m, br. 0,70 m. Bevokset.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Horsebjerg (ogsaa Bukkebjerg kaldet). Midt paa en jævn Banke ligger en sammenstyrtet Dysse, der har bestaaet af vistnok 5 Bærestene med Indgang mod S.S.Ø. Paa den jævne Overflade af Dækstenen ses en Del naturlige Sprækker, som vel kunne have givet Anledning til Fortællingen om en Runesten paa Horsebjerget.

1936 Museal restaurering
Journal nr.: 24/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Horsebjærg", 0,4 x 10 m. Herpaa Dyssekammer med Gang. Kamret, 1,45 x 1,40 m. stort og kun 0,80 m. dybt, sat af 5 Bæresten, hvorpaa hviler en ret stor Overligger. Kamret aabent mod Syd og herfra udgaar en Gang med 2 store Sten i vestre Side og 1 stor Sten i østre Side. Gangens Læ. 1,40 m. Br. 0,70 m. Bevoxet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Småtræer og kvas bør fjernes. ca 12 meter sv for kammer sås toppn af to sten hvoraf en er stor i kørespor.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)