Holte
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100110-54

Fredningsnr.
07135

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/10 1933 (Geod.Inst.) Hele højen. Afmærkn.: GI Høj, 5,4 x 30 m. Kraterformet hul i toppen. På toppen mod S Geodætisk målepunkt. S-siden afgravet og står med ubevokset, ca. 2 m høj skrænt. Foden bortpløjet. Lyng-græsgroet i ager. GI's målepunkt hævdes at være i højen, men dækket af jord.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi af samme Störrelse som foregaaende [60' i Diam., 17' h.], deri Brudstykker af et Bronce Sværd under en Stendynge.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 5.40 høj, Diam. 30.00. NV for Toppen ses et 12.25 stort lynggroet kraterformet Hul til Bunden. I SØ er nær Foden et 4.00 Hul, midt paa Sydsiden et lignende. Foden er i Syd bortsløjfet 7-8.00 ind, i Nord mindre, men ogsaa stærkt. Fuldt lynggroet i Ager. I en Dynge paa c 100 Læs, mest smaa Sten er fundet en Bronzedolk eller - iflg. den ældre Beskrivelse - Stykker af et Bronzesværd.

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 5,4 x 30 m. Kraterformet Hul i Toppen. Paa Toppen mod Syd geodætisk Maalepunkt. Sydsiden afgravet og staar med ubevoxet ca. 2 m. høj Skrænt. Foden bortpløjet. Lyng- græsgroet i Ager.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)