Afd. 215
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-50

Fredningsnr.
29247

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2924-8, 7, 6, 12, 11, 10, 9. Høj, 1 x 14 m, herpå dysekammer sat af 5 sten (kun de 4 er vist oprindelige). Ovenpå de 3 ligger en stærkt fragmen- teret overligger. Mod syd udgår en gang af 2 sten på hver side. Kamret 1 x 1,60 m stort og 1,40 m dybt. NMI: ......1,40 m dybt. Gangen 0,60 m bred og 1,60 m lang.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Korsvejen i det s.ø. Hjørne af Hovedvejen og Rævebakkevejen ligger en mindre Gangbygning af hosstaaende Grundform, omsluttet af en rund Jordhøj. Kammeret er 6'6" l., 5'6" br. Gangen 1' l. 2'3" br. Af Kammerets kolossale Dæksten, der har en jævn Overflade er Halvdelen bortsprængt.

1936 Museal restaurering
Journal nr.: 24/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 14 m, herpaa Dyssekammer sat af 5 Stene (kun de 4 er vist oprindelige). Ovenpaa de 3 ligger en stærkt fragmenteret Overligger. Mod SØ er Kamret aabent og herfra udgaar en Gang, sat af 2 Sten i hver Side. Kamret 1 x 1,60 m. stort og 1,40 m. dybt. Gangen 0,60 m. bred og 1,60 m. lang.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. opvækst syd for fortidsminde bør fjernes.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)