Grevinge Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-51

Fredningsnr.
29246

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2924-8, 7, 6, 12, 11, 10, 9. Høj, 0,50 x 14 m, midt herpå et rektangulært dyssekammer orienteret Ø-V. Det er sat af 3 sidesten og mod øst en la- vere tærskelsten. Over kamret ligger en ikke særlig stor overligger. Omkring højen 30 randsten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N. for Enghavevejen, S. for den 4de Skovlinie ligger en aflang firkantet Gravkiste i Retningen V-Ø. 5' l. 2' br., bygget af en lang Sidesten til hver Side og en Endesten mod V. Dækstenen mangler. Gravkammeret er omgivet af en stensat Kreds, hvis Form ikke bestemt kan ses paa Grund af den tætte Bevoxning.

1936 Museal restaurering
Journal nr.: 24/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,5 x 14 m, midt herpaa et rektangulært Dyssekammer orienteret omtrent Ø-V. Det er sat af 3 Sidesten og mod Øst en lavere Tærskelsten. Over Kammeret ligger en ikke særlig stor Overligger. Omkring Højen 30 Randsten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Opvækst af løvtræer på vest side af fortidsminde. Bør fjernes.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)