Hamlets Grav
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-53

Fredningsnr.
292412

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2924-8, 7, 6, 12, 11, 10, 9. Langdysse "Hamlets Grav" 39 x 9 m. Kun ringe højning. Noget øst for midten ligger et stuekammer i langdyssens retning sat af 3 store sten og 1 lavere tærskelsten mod øst. Over- ligger mangler. Kistens læ. 1,05 x 0,65 m. Dybde 0,90 m. Randsten N 26, S 27, Ø 3, V 4.
Undersøgelsehistorie  (8)
1834 Museal rekognoscering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Måloplysninger fra C.Kluevers beskrivelse af "Skovene i Ods Herred" (1834).

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Nordøstre Hjørne af Olstrupvejen ved Engen ligger en Langdysse "Hamlets Grav" kaldet 100' l. 21' br. i Retningen Ø.S.Ø. -V.N.V. 34' fra den ø.s.ø. Ende ses et af fire Stene bygget Gravkammer aflangt firkantet i samme Retning som Dysse. Den ene Sidesten mangler dog nu. Dækstenen ligger nedgleden paa dens Plads. Af Randstene er der 29 mod S.S.V. og har, som det synes, oprindelig lige saa mange mod N.; de ere lige høje, ikke lige brede, en jævn Side vender udad. De fleste staa endnu paa deres Plads. Der har været 3 Endestene mod Ø.S.Ø., 4 mod V.N.V. Der er ikke synderlig Jordfyld indenfor Randstenene. (Grundplan optaget af Løffler).

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Museal restaurering
Journal nr.: 24/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse "Hamlets Grav" 39 m. lang (Ø-V), 9 m bred. Kun ringe Højning. Noget øst for Midten ligger et Stenkammer i Langdyssens Retning sat af 3 store Sidesten og 1 lavere Tærskelsten mod Øst. Overligger mangler. Kistens Læ. 1,05 m., Br. 0,65 m. Dy. 0,90 m. Randsten: N: 26, S: 27, Ø: 3, V: 4.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Opvækst langs nord og østside tæt på tometerzone og bør fjernes. Skilt ved/til for fortidsmindet er slidt

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)