Odstrupdyssen
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-54

Fredningsnr.
292411

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2924-8, 7, 6, 12, 11, 10, 9. Høj, 1,5 x 18 m med dysse "Odstrup dyssen". Kamret der er 0,8 x 1,1 m stort og 0,8 m dybt er sat af 5 sten og åbent mod syd, herfra udgår gangen, der er sat af 2 sten i hver side og er 2 m lang og 0,7 m bred. Overligger mangler. Rand- sten 26.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved den sydlige Side af Birkelinien ligger en mindre Gangbygning, omsluttet af en flad Jordhøj med en 19-21' vid Stenkreds i Randen, af hosstaaende Grundplan. Kammeret er 4' l. 3'8" br. Gangen, der vender i S.S.V. er 6' l.

1936 Museal restaurering
Journal nr.: 24/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 18 m. med Dysse "Odstrup Dyssen". Kamret, der er 0,8 x 1,10 m. stort og 0,80 m. dybt er sat af 5 Sten og aabent mod Syd, herfra udgaar Gangen, der er sat af 2 Sten i hver Side og er 2 m. lang og 0,70 m br. Overligger mangler. Randsten: 26.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.Opvækst og henkast af grene på bør fjernes

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)