Tvehøjene

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-64

Fredningsnr.
302422

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3,5 x 15 m. En stor del af den nordlige side synes at være bortgravet. Lidt oppe på den sydlige højside ses det yderste af 9 ret store sten siddende tæt sammen. Højere op- pe ses en række af 4 ret store sten. Ved højfoden mod N og V er der rævegrave. Græskl. i ager.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod S.Ø. ligger 2 meget beskadigede Høje "Tvehøjene" kaldede. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 15 m. En stor Del af den nordlige Side synes at være bortgravet. Lidt oppe paa den sydlige Højside ses det yderste af 9 ret store Sten siddende tæt sammen. Højere oppe ses en Række af 4 ret store Sten. Ved Højfoden mod N og V er der Rævegrav. Græsgroet. I Ager. I 63-64 har der været smaa kister med brændte ben.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Uregelmæssig høj, mål ca 3,5x14(Ø-V)x11 m, med stejl side mod N og lille hvælvet top. Mod SV og S ses sten op ad højside i en ret uregelmæssig og usædvanlig måde. Fra grave eller sten i højfyld? Højen ser ikke ud til at være afpløjet/ødelagt i nyere tid. Mod N er rævegrave. Den ligger ca 200 m fra landevej på mindre bakke nær skråning ned mod tidligere Lammefjord. . ** Seværdighedsforklaring ** Høj, langs nordskråning ved tidligere Lammefjord. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

stenkiste i højtop, set fra syd
den eroderede højside mod øst
højen set fra nord
højen set fra vest
oversigt, set fra SV
stenramme i højtop
oversigt, set fra vest
oversigt, set fra SSØ
2362 oversigt