Baunebakkerne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-66

Fredningsnr.
302421

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 18 m. (I vestfoden er i år (1941) skåret et ret- vinklet hak ca. 2 m ind i højen, således at højvæggen her står med næsten 2 m lodret ubevokset skrænt. Ind i dette hak står enden af et tagpapbeklædt træskur opført af Gre- vinge Spejdertrop, hvis leder er landpost Hans Jensen, Gre- vinge. For at få træskuret ind i hakket er en randsten spal- tet og flere randsten borttaget (ligger dog vist alle i nær- heden)). Mod S ses 4 randsten på plads. Bev. med græs og en- kelte fyrretræer. I ager. (Ved besigtigelse i jan, 1973 var hytten fjernet). NMI: .....Mod S ses 4 randsten på plads, mod N ses 2 randsten på plads. Bevokset ........... Talt med ejeren, der vil drage omsorg for at skaden i løbet af et år vil blive udbedret og huset fjernet. Han havde været uvidende om, at højen var fredet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af de 3 Gravhøje, "Baunebakkerne" kaldede, .. de to andre stærkt afgravede [sb.66,68].. Den vestre [sb.66], af hvilken den sydvestre Halvdel er bortskaaret viser sig trods sin tilsyneladende Størrelse kun c. 2 1/2 Al. høj, idet den er opdynget paa en naturlig Knold. Hidtil er intet fundet i Højene. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 18 m. I Vestfoden er i Aar (1941) skaaret et retvinklet Hak ca. 2 m ind i Højen, saaledes at Højvæggen her staar med næsten 2 m. lodret ubevoxet Skrænt. Ind i dette Hak staar Enden af et tagpapbeklædt Træskur opført af Grevinge Spejdertrop, hvis Leder er Landpost Hans Jensen, Grevinge. For at faa Træskuret ind i Hakket er en Randsten spaltet og flere Randsten borttaget (ligger dog vist alle i Nærheden). Mod S. ses 4 Randsten paa Plads, mod N. ses 2 Randsten paa Plads. Bevoxet med Græs og enkelte Fyrretræer. I Ager. Talt med Ejeren, der vil drage Omsorg for at Skaden i Løbet af et Aar vil blive udbedret og Huset fjernet. Han havde været uvidende om, at Højen var fredet.

1941 Museal restaurering
Journal nr.: 228/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 228/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca 3,5x15x12 m (mindre end tidl. beskr.) (i Ø-V'lig retning) med god pleje afstand. Højen er noget ujævn med en ret lille hvælvet top. Den er helt tilgroet med græs, mindre løvtræer og fyrretræer. Det omtalte spejderskur mod V er fjernet og der anes en lavning, hvor det har været. Mod S anes 6 randsten (2 meget små flader) og der ligger spredte, mindre dynger af marksten lidt op ad højfod og udenom. Vil ikke bede ejer fjerne dem, da det kræver en faglig viden. Højen ligger lige V for et ældre stengærde, der ikke er indtegnet på 4-cm kort. Den ligger ca 75 m fra landevej på kant af mindre bakke ved skråning ned mod S. ** Seværdighedsforklaring ** Høj, ret højt i teræn, indgår i "højrække" langs nordskråning af inddæmmede Lammefjord. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)