Grevinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-100

Fredningsnr.
30235

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/12 1909, pastor H.P.H. Gjevnøe; fredningen til- trådt af forpagteren, Frederik Nielsen, og approbe- ret af Sjællands Stiftsøvrighed. Forstyrret stenkiste på toppen af en formodentlig naturlig banke. Følgende kunne iagttages: 5 sidesten og en endesten. Det er snarest en hellekiste uden dæksten. Stenrækken burde støttes af mere jord mod syd. Anlægget bør udgraves og re- staureres. NMI:......iagttages: 4 store sten, hver ca. 0,70 m høje, står på række i Ø-V. Rækkens længde 2,30 m. Vinkelret på den- ne række står mod øst en lignende stor sten ca. 0,65 m bred i N-S. 0,85 m nord for den omtalte række sten ses overkanten af mindst en stor sten. Anlægget ser således ud: TEGNING og er snarest .................
Undersøgelsehistorie  (5)
1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Stenkiste paa Toppen af en formodentlig naturlig Banke. Følgende kunde iagttages: 4 store Sten, hver ca. 0,70 m. høje, staar paa Række i Ø-V. Rækkens Længde 2,30 m. Vinkelret paa denne Række staar mod Øst en lignende stor Sten ca. 0,65 m. bred i N-S. 0,85 m. Nord for den omtalte Række Sten ses Overkanten af mindst een stor Sten. Anlægget ser saaledes ud: [skitse] og er snarest en Hellekiste uden Sten. Stenrækken burde støttes af mere Jord mod Syd. Anlægget bør udgraves og restaureres.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste i høj. Stenkisten er synlig med 4 stentoppe mod S, 1 Ø, 2 i N i Ø-V'lig retning, mål ca 0,1x1,8x0,6 m. Den er placeret nær højens toprunding mod S. Stenene er tilsyneladende ikke kløvede. Selve højen er meget uregelmæssig, antagelig efter ældre kreaturbeskadigelser og afgravninger, højens mål er ca 2,5x20x20 m med diffus fod især med S. Jeg vil tro, højen er en gravhøj - ikke en naturlig banke. Højen har samme karakteristiske placering som de nærliggende høje mod V. Burde vel tinglyses som kisten. Den er ret tæt bevokset med buskads og mindre træer, flere områder uden vegetation med spor af hundegravninger (stor hund på stedet). Der lå en del affald opad højsiden mod nord (mindre stendynger og murbrokker, ældre redskaber mm), bad skriftligt ejer finde en anden placering og gjorde opmærksom på §53. Der er en bygning op til højfod. Ejer ikke hjemme, intet vej/navneskilt, på huset stod nr. 40. Kunne ved pleje blive **(*). Den ligger ca 200 m fra offentlig vej, i kant af have/gårdsplads mod SØ. Fortsættelse af sagsbeh.komm.: ligt påtalt affald. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj med synlig stenkiste, højt i terræn, nær skråning mod Lammefjord. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. bør plejes, maskinhus ved høj ( nord) må være af ældre dato, ikke påtalt.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)