Plejerup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-91

Fredningsnr.
302423

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/4 1924, bmd. Anders Jeppesen Andersen og hustru. Afmærkn.: MS 1936, Raklev. Langdysse, læ: 26 m i NV-SØ, br. 8,5-10 m. 14 m fra SØ-enden et kammer sat af 5 bæresten og 2 gangsten. Resterne af en afsprængt dæksten ligger over kamrets NV-ende. Kamret er 1,90 m l. og 1,70 m br. i indvendigt mål. Mellemrummet mel- lem gangstenene er 0,45 m. 10 randsten er synlige. Prægtigt mindesmærke.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Temmelig højt og helt omvoxet med Tornekrat ligger en Dysse af hosstaaende Grundform [skitse], 6' l. 4'6" br., 3'6" h. Halvdelen af Dækstenen er bortsprængt. En "Rundkreds" af Sten skal ligge omkring Dyssen i c. 3 Favnes Afstand; Stenene vare helt skjulte af Tjørnene. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Læ. 26 m. i NV-SØ, Br. 8,5-10 m. 14 m. fra SØ Enden et Kammer, sat af 5 Bæresten og 2 Gangsten. Resterne af en afsprængt Dæksten ligger over Kamrets NV Ende. Kamret er 1,90 m. langt og 1,70 m. bredt i indvendigt Maal. Mellemrummet mellem Gangstenene er 0,45 m. 30 Randsten er synlige. Prægtigt Mindesmærke.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdyssen ligger i NV-SØ'lig retning og måler ca 26x10x0,5 m (indre bredde ca 6 m). Måltagning er meget vanskelig, da den sydlige halvdel er fuldstændigt tilgroet med buske og brombærranker. Opgav af samme grund at tælle randsten. Næsten fuldstændig randstenskæde, kun enkelte mangler fra ældre tid, en enkelt ved NØ-hjørne er revnet. Kamret ligger omtrent i midten, det er 5-kantet med 2 bæresten mod NV, 2 SØ, 1 SV og smal åbning NØ, hvor der er 1 tærskel sten og 2 stykker (kilemærker). Ligger indenfor et udyrket stykke på marken. Kamrets indre mål ca 1,9x1,7xca 1 m højt og dæksten rager ca. 1,5 m op over højen. Kunne ved pleje af vegetation blive ***. Den ligger ca 75 m fra landevej, højt i terræn i et småbakket landskab. ** Seværdighedsforklaring ** Meget velbevaret (men næsten tilgroet) langdysse, højt i et småbakket landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet har høj formidlingsværdi, meget velbevaret og seværdig langdysse, ligger højt i terrænet, med vid udsigt. Tæt på offentlig vej evt. adgang langs skel.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)