Grevinge Kirke
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-335

Fredningsnr.
302320

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3023:20 Helleristningssten. Helleristningssten med motiv af underarm og hånd samt fire vandrette streger over fingre. Stenen er ca. 25 x 40 cm. Indmuret i nordside af kirketårn.
Undersøgelsehistorie  (9)
1962 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 448/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Journal nr.: 448/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I tårnets nordside indmuret en Sten med en Arm-Hånd-Figur, formentlig stammende fra Bronzealderen.

1987 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 434/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 434/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nyt fund af helleristningssten indmuret i Grevinge Kirke. Stenen, der sidder i kirkens østlige ende, er udsmykket med arm og håndtegn.

2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F575/65
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Tekst modstridende. sten indmuret i nordside af tårn i ca. 3 meters højde kan være fortidsmindet. se foto.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
Helleristningssten med motiv af hånd og underarm. Lys rød sten ca. 40 høj og ca. 25 cm bred. Stenen er indmuret i kirketårnets nordside i højden mellem ca. 370 cm og 410 cm over terræn, ca. 150 cm fra tårnets nordvestligste hjørne. Stenen er vendt på hovedet, således at hånden med fingrene peger ned. Motivet sidder diagonalt på stenen, og underarmen starter således fra stenens øverste venstre hjørne med fingrene pegende ned i højre hjørne. Ovre fingrene, som ved stenens nutidige placering er under fingrene, ses fire vandrette streger. Helleristningen fremstår nyrenset og frisk!

Litteraturhenvisninger  (0)