Grevinge Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-338

Fredningsnr.
292482

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst, men meddelt til ejer: Dysserest. 0,5 x 5 m. På toppen 3 bæresten, hvoraf den midterste er væltet. Mos- og græsklædt i gammel bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1970 Museal besigtigelse
Journal nr.: 490/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssetomt, tre rejste sten udgørende rest af polygonalt kammer, muligvis identisk med sb. 52.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Småtræer fjernes evt. Ligger i område med tæt bøgepur. Fredningstekst mangelfuld.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
Tre rejste sten udgørende rest af polygonalt kammer. En højrest på omkring 6 meter i diameter og ca. 30 cm høj er synlig omkring stenene. De tre sten står i dag tilnærmelsesvist på række, med orienteringen NV-SØ. Den midterste sten er væltet vestover. Før den væltede udgjorde midtersten, sammen med de andre sten, den østlige del af kammeret. Dette vidner vinklen af den nordligste og sydligste sten om. Disse to sten synes at stå korrekt. Stenene måler i højden 60 cm over terræn, den nordlige er 40 cm bred og 75 cm lang og den sydlige er 45 cm bred og 65 cm lang. Fortidsmindet ligger på en VNV-ØSØ orienteret bakkekam, som falder markant mod nord og kun lidt mod syd. Nedenfor den stejle skråning mod nord løber en å. I åløbet ses mange sten og iblandt ses enkelte af ekstra stor størrelse. Det er sandsynligt at de manglende sten fra dyssetomten skal findes hernede.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)