Partes Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-7

Fredningsnr.
28233

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj(knot) 0,8 x 3 m. Lige op til højen(knotten)s NNØ fod ses oversiden af 3 dæksten til en stenkiste. Stenkisten skønnes at være et par meter lang i Ø-V, dens bredde antagelig 0,8 m. (Burde restaureres. Er efter sigende udgravet af inspektør Thomsen, Nationalmuseet, for en 10-20 år siden). Græsgroet i udkanten af ager nær skel. NMI: Er udgravet af inspektør Thomsen, Nationalmuseet 1918.
Undersøgelsehistorie  (15)
1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Aasen har ligget 3 Høje i Række [sb.7-9], som allerede for 50 Aar siden [1824] vare under Plov. Den vestligste nævnedes "Partes Høj" og heri er fundet et Par Potteskaar og en Bronzekniv. [Partes = Paradis]. Bevoksning: 1983: Græs

1918 Museal udgravning
Journal nr.: 357/18
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Efterretning om forsvunden genstand
Journal nr.: 357/18
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er 1918 udgravet af Museet. Stensat Kiste med Dolk. [Ifølge meddelelse fra ejeren indeholdt højen også 2 børnekister, den østre 1 Alen lang, den vestre 1 1/2 Alen lang og 1/2 Alen bred].

1918 Planering ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 357/18
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højknot 0,8 x 3 m. Lige op til Knottens NNØ Fod ses Oversiden af 3 Dæksten til en Stenkiste. Stenkisten skønnes at være et Par Meter lang i Ø-V, dens Bredde antagelig 0,80 m. Burde restaureres. Er ]efter Sigende[ udgravet af Inspektør Thomsen, Nationalmuseet ]]1918.[[ ]for en 10-20 Aar Siden.[ Græsgroet, i Udkanten af Ager, nær Skel.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal besigtigelse
Journal nr.: 169/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 473/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 473/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtænkt undersøgelse af sb. 7,8,9,10,20 og 203 i forbindelse med anlæg af "Kirkeåsvejen" over Trundholm Mose til Lumsås.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest i skel. 0,8 x 6 x 6 m. I nordsiden ses 3 dæksten og den østlige gavlsten af en stenkiste, udgravet af Th.Thomsen 1918, orienteret Ø-V. Der pløjes til ca. 30 cm. fra gavlstenen. Mod N er sat et målepunkt umiddelbart op til den ene dæksten. (Flise med hul i midten omkring et jernrør, omgivet af 3 træpæle). Et snoet jernrør er sat i toppen af højen. Kirkensvejen ! Bevoksning: 1983: Græs

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Lumbsås; stenalder; A30058.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)