Partes Høj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-7

Fredningsnr.
28233

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)
Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj(knot) 0,8 x 3 m. Lige op til højen(knotten)s NNØ fod ses oversiden af 3 dæksten til en stenkiste. Stenkisten skønnes at være et par meter lang i Ø-V, dens bredde antagelig 0,8 m. (Burde restaureres. Er efter sigende udgravet af inspektør Thomsen, Nationalmuseet, for en 10-20 år siden). Græsgroet i udkanten af ager nær skel. NMI: Er udgravet af inspektør Thomsen, Nationalmuseet 1918.
Undersøgelsehistorie

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Aasen har ligget 3 Høje i Række [sb.7-9], som allerede for 50 Aar siden [1824] vare under Plov. Den vestligste nævnedes "Partes Høj" og heri er fundet et Par Potteskaar og en Bronzekniv. [Partes = Paradis]. Bevoksning: 1983: Græs

1918 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er 1918 udgravet af Museet. Stensat Kiste med Dolk. [Ifølge meddelelse fra ejeren indeholdt højen også 2 børnekister, den østre 1 Alen lang, den vestre 1 1/2 Alen lang og 1/2 Alen bred].

1918 Planering ved byggeri/anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højknot 0,8 x 3 m. Lige op til Knottens NNØ Fod ses Oversiden af 3 Dæksten til en Stenkiste. Stenkisten skønnes at være et Par Meter lang i Ø-V, dens Bredde antagelig 0,80 m. Burde restaureres. Er ]efter Sigende[ udgravet af Inspektør Thomsen, Nationalmuseet ]]1918.[[ ]for en 10-20 Aar Siden.[ Græsgroet, i Udkanten af Ager, nær Skel.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtænkt undersøgelse af sb. 7,8,9,10,20 og 203 i forbindelse med anlæg af "Kirkeåsvejen" over Trundholm Mose til Lumsås.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest i skel. 0,8 x 6 x 6 m. I nordsiden ses 3 dæksten og den østlige gavlsten af en stenkiste, udgravet af Th.Thomsen 1918, orienteret Ø-V. Der pløjes til ca. 30 cm. fra gavlstenen. Mod N er sat et målepunkt umiddelbart op til den ene dæksten. (Flise med hul i midten omkring et jernrør, omgivet af 3 træpæle). Et snoet jernrør er sat i toppen af højen. Kirkensvejen ! Bevoksning: 1983: Græs

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Lumbsås; stenalder; A30058.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

sten i støjvold?, set fra NV
Foto, oversigt