Tyges Høv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-22

Fredningsnr.
27234

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Tygeshøj", "Torshøj", 2,5 x 19 m. Højens sydlige to- tredjedel næsten bortgravet, ligger dog hævet lidt over mar- ken og er græsgroet. På denne del af højen står en enkelt randsten på plads og nogen større sten ligger løst på grøn- sværen. Højens bevarede nordlige del har noget ujævn over- flade og enkelte knapt tilgroede skred. Foden lidt afplø- jet. Der er en del sten i fylden. Græsgroet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tyges Høv" mod Nord paa Lodden er for største Delen bortkjørt. Om Fund i den vides Intet. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Tygeshøj", "Torshøj" 2,5 x 19 m. Højens sydlige Totrediedel næsten bortgravet, ligger dog hævet lidt over Marken og er græsgroet. Paa denne Del af Højen staar en enkelt Randsten paa Plads og nogen større Sten ligger løst paa Grønsværen. Højens bevarede nordlige Del har noget ujævn Overflade og enkelte knapt tilgroede Skred. Foden lidt afpløjet. Der er en Del Sten i Fylden. Græsgroet. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3 x 16 x 16 m. "Tygeshøj" (eller "Torshøj"; dette navn blev i følge Axel Steensberg først givet omkring århundredskiftet). Højens sydlige del gravet ned i gammel tid. Her ses 5 store sten, antagelig randsten. Yderligere et par sten ses i højfoden mod øst. Højen synes i høj grad at bestå af sten. Stejle sider mod nord og vest; helt tilgroet med græs. Højden er målt mod nord, hvor højen er højest. Sommerhus ca 15 m syd for højen. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)