Lumbsaas
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-42

Fredningsnr.
28231

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Høj, 2 x 17 m. Toppen bærer spor efter gammel, nu dog til- dækket nedgravning. Iøvrigt velbevaret. Ved foden ses nogle sten, som kan være randsten. Lyng-buskgroet i udyrket styk- ke. (Iøvrigt en del marksten lagt ved højfoden. Ejeren love- de, (1941) at de skulle være fjernet om 2 år).
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
..ligesom 3-4 andre [sb.39-42] synes at have ligget i nogen indbyrdes Afstand i østl. Retning for hin.[sb.38] Nogen nærmere Oplysning om Højene eller om Fund i dem kunde ikke opnaaes hos Enken paa Gaarden eller hendes Sønner.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 17 m. Toppen bærer Spor efter gammel, nu dog tildækket Nedgravning. Iøvrigt velbevaret. Ved Foden ses nogle Sten, som kan være Randsten. Lyng- Buskgroet i udyrket Stykke. Iøvrigt er en Del Marksten lagt ved Højfoden. Ejeren lovede, at de skulde være fjernet om 2 Aar.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 1,8 x 14 m. Ligger i sommerhushave. Højen er tæt beplantet med sommerhusblomster. Spredt på overfladen ligger en del hovedstore sten. Nogle større sten ved foden er muligvis randsten. Ved den sydlige højfod er anlagt et terrasseformet bed, der har fjernet 1-2 m. af højfoden, højen står her med en ca. ½ m. høj græsklædt skrænt. Sommerhus 8 m. vest for højen. Drivhus 6 m. syd for højen. Legehus 3 m. nord for højen. Man bør minde om, at højen er fredet. Terrassen mod syd bør nok retableres. Andersen, "Vejrhanen" Bakkefoden 7 Lumsås. Ejer : John Filip F. Andersen Frederikssundsvej 249, 1 2700 Brønshøj. Tlf : 01-281512

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)