Lumbsaas
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-53

Fredningsnr.
28234

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 17 m. Midt heri en hellekiste orienteret NV-SØ. L. 4,40, br. 0,75, dy. 0.50 m. NØ 5 sidesten på plads og mod SØ en sidesten ud af leje. I SV 4 sidesten på plads. De to endesten står ligeledes på plads og over kistens nordvest- lige del ligger 4 kraftige dæksten. 5 m NØ for kisten en dynge sten, imellem dem dog også sten, der antagelig har været overligger på kisten, muligvis kan også de manglende sidesten findes her. Udenom kisten en lyngklædt vold. Når denne vold skal indrages under fredningen, skal ca. 15 m medtages. Bør restaureres og samtidig udgraves. NMI: ............................vold, særlig tydelig mod SV og NV. Når denne vold skal inddrages under fredningen skal et areal med kistens midte som centrum og radius ca. 15 m. med- tages. Ejeren ser gerne fredningen. Bør restaureres og sam- tidig udgraves, da bunden næppe er nået. Tegning af hellekisten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ø. for den [sb.51] har ligget 3 Smaahøje [sb.52-54], alle ryddede. I den midterste [sb.53] er fundet en Urne med brændte Ben ligesom ogsaa 2 Pincetter. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,5 x 17 m. Midt heri en Hellekiste orienteret NV-SØ. Læ. 4,40 m. Br. 0,75, Dy. 0,50 m. I NØ Langside er de 5 nordvestlige Sidesten paa Plads og mod SØ staar en Sidesten bragt ud af Leje. I SV Langside er de 4 nordvestlige Sidesten paa Plads. De to Endesten staar ligeledes paa Plads og over Kistens nordvestlige Del ligger 4 kraftige Dæksten. Af Kistens sydøstlige Del er kun bevaret to Sidesten i NØ Langside, den ene paa Plads, den anden bagt ud af Leje, begge omtalt ovenfor. En 5 m. NØ for Kisten ligger en Dynge Sten, hovedsagelig Koltringer, imellem dem er dog ogsaa en Sten, der antagelig har været Overligger paa Kisten, muligvis kan ogsaa de manglende Sidesten findes her. Uden omkring Kisten, en halv Snes Meters Afstand fra denne løber en cirkulær, lyngklædt Vold særlig tydelig mod SV og NV. Når denne Vold skal inddrages under Fredningen skal et Areal med Kistens Midte som Centrum og Radius ca. 15 m. medtages. Ejeren ser gerne Fredningen. Bør restaureres og samtidig udgraves, da Bunden næppe er nået. ... [skitse af kisten] ...

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ganske lav høj, uklart afgrænset. Heri en stenkiste vnv-øsø, 4,4 m.lang; indvendig 0,75 m.bred og 0,5 m.dyb. Bæresten: s 5, v 1, n 5, ø 1. 4 dæksten på plads over den vestlige del af kisten. I den østlige ende må der mangle 1-2 bæresten i hver side. Nord og sydøst for kisten, 3-4 m. fra den, ligger to flade stenbunker. Uden om det hele løber en lav vold, ca.25 m.i diameter. Tydeligst mod v og s, hvor den når ca. ½ m's højde. Det hele ligger i sommerhushave, meget velplejet. NB. længde og bredde angivelserne i skemaets hoved gælder volden. højens afgrænsning er usikker. Volden : 0,5 m.høj, 25 m. lang, 25 m. bred. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn stenkiste i sin nuværende stand. Privat ! Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)