Nygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-68

Fredningsnr.
282418

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 22 m. Toppen affladet; af NØ -siden er ca. 7 m af- gravet uden at det dog er bortgravet. Mod SV er ligeledes taget en del af højsiden. Højfoden mod Vest står med indtil 1,20 m skrånende nedtrampet skrænt. Mod NØ ses 5 randsten, heraf de 4 på plads. Højsiden i det hele taget ujævn og ned- trampet af kreaturer. Bevokset med enkelte træer og buske samt græs. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
S.Ø. for Hovedlandevejen ligger en for en Del bortgravet Høj "Skomagerbakken" kaldet, hvori Broncesager ere fundne. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 22 m. Toppen affladet. Af NØ Siden er ca. 7 m afgravet, uden at det dog er bortgravet. Mod NV er ligeledes taget en Del af Højsiden, Højfoden mod Vest staar med indtil 1,20 m skraanende nedtrampet Skrænt. Mod NØ ses 5 Randsten, heraf de 4 paa Plads. Højsiden i det hele taget ujævn og nedtrampet af Kreaturer Bevoxet med enkelte Træer og Buske samt Græs. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 4,2 x 25,0 x 20,0 m. Mod sydøst noget ujævn overflade på grund af gamle afgravninger. Her ses 4 randsten på plads; yderligere nogle store sten kan være udvæltede randsten. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)