Drosselholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-72

Fredningsnr.
282467

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Drosselholm. Et i en moset, træbevokset sænkning beliggende forsvarsværk for en del af Drosselholm borgplads, bestående af en 55 skridt lang og 7-8 m bred jordvold med en i nord der op til liggende grav med moset bund af samme længde og ca. 5-7 m bred. Vol- den hæver sig ca. 1,5 m over gravbunden. Hele anlægget er svagt buet med centrum i nord. Fredningen omfatter vold og grav. Voldstedet ligger syd for Drosselholm. Særlige betingelser: Ejeren forbeholder sig ret til oprens- ning af vandrende i graven. Og ligeledes ret til træbestan- den der til enhver tid findes på vold og grav.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den tilbagestaaende Murlevning af "Drøsselholm" er nu for den væsentligste Del nedbrudt, kun mod Østen tæt ved Gaarden staaer endnu et lavt Stykke Mur. Det er ikke muligt at følge Udstrækningen af Bygningstomten, ej heller af Voldstedet, saa meget mere som Nygaard By har ligget samlet her. Det synes som om Voldstedet har haft et ikke ringe Omfang. - Sagnet vil at der ved Nygaard i gammel Tid har været en Havn "Troldehavnen" kaldet. Her skal være fundet et Anker. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Drosselholm". 0,7 x 60 x 18 m. En vold med tilhørende grav på nordsiden. Volden hæver sig ca.1,3 m. over gravens bund. Fra østenden af volden fortsætter graven mod nord. Hvorfor er denne del ikke fredet ? Bevoksning: 1983: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Drosselholm. Et i en moset, træbevokset sænkning beliggende forsvarsværk for en del af Drosselholm borgplads, bestående af en 55 skridt lang og 7-8 m bred jordvold med en i nord der op til liggende grav med moset bund af samme længde og ca. 5-7 m bred. Vol- den hæver sig ca. 1,5 m over gravbunden. Hele anlægget er svagt buet med centrum i nord. Fredningen omfatter vold og grav. Voldstedet ligger syd for Drosselholm. Særlige betingelser: Ejeren forbeholder sig ret til oprens- ning af vandrende i graven. Og ligeledes ret til træbestan- den der til enhver tid findes på vold og grav. *** Nyberejsningstekst *** "Drosselholm". 0,7 x 60 x 18 m. En vold med tilhørende grav på nordsiden. Volden hæver sig ca.1,3 m. over gravens bund. Fra østenden af volden fortsætter graven mod nord. Hvorfor er denne del ikke fredet ?

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)