Syvhøje
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-73

Fredningsnr.
282411

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2824-11 til 2824-16 Tingl.: 21/6 1906, gdr. Anders Jensen. Afmærkn.: MS 1907, L.Lassen. Høj, 2,5 x 24 m. Top og østside lidt ujævn. Mod vest en tilgroet mindre afgravning. Bevokset med græs og lyng. NMI:.............afgravning. Der pløjes en ubetydelighed for højt op ved østre fod. Mærkestenen hælder grimt fremefter. Bevokset med græs og lyng og et par småtræer. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa det anselige Troldebjerg ligger nu 5 vel bevarede Høje, de fire i een Række [sb.73-76]... De andre fire ere ogsaa af forskjællig Størrelse, idet de yderste ere de mindste, de to østligste ere beplantede. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 24 m. Top og Østside lidt ujævn. Mod Vest en tilgroet mindre Afgravning. Der pløjes en Ubetydelighed for højt op til østre Fod. Mærkestenen hælder grimt fremefter. Bevoxet med Græs og Lyng og et Par Smaatræer. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Oval høj. 3,o x 22,0 x 16,0 m. Nylig ryddet for træer (plejeordning). ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppe med god udsigt: "Syvhøje". Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)