Syvhøje
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-74

Fredningsnr.
282412

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2824-11 til 2824-12. Tingl.: 21/6 1906, gdr. Anders Jensen. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. Høj, 4 x 30 m. Toppen og nordsiden afgravet og ujævn. Alt dog tilgroet. Fredningsstenen hælder grimt fremover. Bevok- set med græs. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa det anselige Troldebjerg ligger nu 5 vel bevarede Høje, de fire i een Række [sb.73-76]... De andre fire ere ogsaa af forskjællig Størrelse, idet de yderste ere de mindste, de to østligste ere beplantede. Bevoksning: 1983: Græs

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 30 m. Toppen og Nordsiden afgravet og ujævn. Alt dog tilgroet. Fredningsstenen hælder grimt fremover. Bevoxet med Græs og lidt Buske. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 3,5 x 32,0 x 25,0 m. Toppen ujævn (gammel skade). Ny plejeordning. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppe med god udsigt. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)