Syvhøje
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-75

Fredningsnr.
282413

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2824-11 til 2824-16 Tingl.: 21/6 1906, gdr. Anders Jensen. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. 4,10 x 30 m. Toppen affladet og ujævn og noget afgravet. På vestsiden buskads med mærkesten tilgroet med lidt buske. I udyrket stykke med ager. NMI: 4,10 x 30 m. Toppen affladet og ujævn. Nordsiden lidt ujævn og noget afgravet. Alt dog tilgroet. På vestsiden tæt buskvækst, midt inde i dette står mærkestenen og er vanskelig at få øje på. Iøvrigt er højen græsgroet med lidt buske. I udyrket styk- ke mod ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa det anselige Troldebjerg ligger nu 5 vel bevarede Høje, de fire i een Række [sb.73-76]... De andre fire ere ogsaa af forskjællig Størrelse, idet de yderste ere de mindste, de to østligste ere beplantede. Bevoksning: 1983: Græs

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Høj, ]4,10 x 30 m. Toppen affladet og ujævn. Nordsiden lidt ujævn og noget afgravet. Alt dog tilgroet. Paa Vestsiden tæt Buskvækst, midt inde i dette staar Mærkestenen og er vanskelig at faa Øje paa. Iøvrigt er Højen græsgroet med lidt Buske. I udyrket Stykke mod Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj : 4,0 x 30,0 m. Toppen ujævn efter gamle nedgravninger. Udvækster mod nordvest og nordøst (gamle rævegrave ?). Bevoksningen nylig ryddet (pleje). ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppe med god udsigt. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)