Syvhøje
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-76

Fredningsnr.
282416

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2428-11 til 2428-16. Tingl.: 21/6 1906, gdr. Anders Jensen. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. Høj, 1,7 x 13 m. Overfladen lidt ujævn. Foden lidt afplø- jet. Græsgroet med buske. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa det anselige Troldebjerg ligger nu 5 vel bevarede Høje, de fire i een Række [sb.73-76]... De andre fire ere ogsaa af forskjællig Størrelse, idet de yderste ere de mindste, de to østligste ere beplantede. Bevoksning: 1983: Græs

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,80 x 32 m. Smuk og bortset fra enkelte ubetydelige Ujævnheder ubeskadiget Høj. Der pløjes lidt for tæt til østre Fod, herved er mod SØ afdækket 3 Randsten. Græsgroet med lidt Buske.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ret flad høj : 1,9 x 20,0 m. Delvis udbedrede kreaturskader i højfoden. I højsiden ses nogle sten, især mod nord. Lidt ujævn overflade. Højen er under pleje. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppe med god udsigt. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)