Syvhøje
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-77

Fredningsnr.
282415

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2824-11 til 2824-16. Tingl.: 21/6 1906. gdr. Anders Jensen. Afmærkn.: MS 1907, L.Lassen. Høj, 6 x 37 m. Noget ujævn. Mod Ø 3 større randsten. Græs og buske i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa det anselige Troldebjerg ligger nu 5 vel bevarede Høje, de fire i een Række [sb.73-76], den femte [sb.77] S. herfor. Denne er den største, men den truer med efterhaanden at ville synke meget sammen, da den er gjennemskaaren af Rævegrave. Bevoksning: 1983: Græs

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 6 x 37 m. Noget ujævn Overflade mod Vest. Mod Øst ses 3 større Randsten. Prægtig Høj. Bevoxet med Græs og lidt Buske. I Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj: 6,0 x 35,0 m. Nord og vestsiden meget ujævn (gamle kreaturskader ? rævegange ?). I toppen et målepunkt (jernrør omgivet af flise). Mod sydvest lidt marksten. Højen er nylig ryddet for bevoksning (plejeordning). Sagsbehandlerkommentarer: Hverken Trundholm kommune, Vestsjællands amt, geodætisk institut, matrikeldirektoratet eller forpagteren kender noget til målepunktet. Lars Bang fra Vestsjællands amt har lovet at fjerne det, næste gang højene skal plejes. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppe med god udsigt. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)