Syvhøje
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-78

Fredningsnr.
282414

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2824-11 til 2824-16. Tingl.: 21/6 1906, gdr. Anders Jensen. Afmærkn.: MS 1907, L.Lassen. Høj, 2,80 x 32 m. Smuk og ubeskadiget høj, mod SØ 3 rand-- sten. Græsgroet med buske. NMI: Høj, 2,80 x 32 m. Smuk og bortset fra enkelte ubetydelige ujævnheder ubeskadiget høj. Der pløjes lidt for tæt til øs- tre fod, herved er mod SØ afdækket 3 randsten. Græsgroet med lidt buske.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Foruden hine 5 [sb.73-77] have endnu 2 [sb.78-79] ligget paa Troldebjerg. Den ene af disse, der laae N.Ø. for hin Gruppe skal for c. 50 Aar siden [1824] paa Sognefogedens Foranstaltning være bortgravet til Vejfyld, og der fandtes da paa dens Bund en stensat Kiste af Mandslængde, hvori laae et Broncesværd efter Beskrivelsen med Grebspids og Knap. Til Ben saaes intet Spor. Ovenpaa Kisten var sammendynget Haandsten. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj : 2,8 x 20,0 x 18,0 m. Nylig ryddet for bevoksning. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppe med god udsigt. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)