Ærtehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-80

Fredningsnr.
282410

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/9 1906, Anders Jensen. Høj, 3,80 x 28 m. I toppen ses at have været en meget be- tydelig nedgravning, der dog nu er så meget tilkastet, at hullets største dybde er ca. 1 m. Hullet nu næsten tilgroet. Mod NV er fra højfoden og til midt på siden nogen tilgroe- de huller. Den nedre vestside noget afgravet. Højsiden en del afgravet mod øst. Foden afgravet og nedtrampet hele ve- jen rundt, hvorved randsten, særlig mod øst stikker frem. Ifølge fredningskartoteket skulle der på højen være MS, men der er ingen og har efter hvad folk på stedet siger, heller aldrig været nogen. Stenen kom til byen og skal efter sigende befinde sig et sted på matr. nr. 3a, men uvist af hvilken grund blev den ikke bragt på plads.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en toppet Banke V. for Troldebjerg ligger en anselig Høj omsat med Randstene ved Foden. Denne Høj er ligesom de fem paa Troldebjerg fredede ved Loddens Overgang til Selvejendom. - Naar det i Fredlysningen anføres "Sex af de paa Lodden værende Syvhøje", er denne Høj i Grunden ikke en af "Syvhøjene", der fandtes heller ej dengang flere end 6 - men Syvhøjene er sikkert et fælles Navn for de 7 Høje, der oprindeligt have ligget paa Troldebjerg. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,80 x 28 m. I Toppen ses at have været en meget stor Nedgravning, der dog nu er saa meget tilkastet at Hullets største Dybde er ca. 1 m. Hullet nu næsten tilgroet. Mod NV er fra Højfoden og til midt paa Siden nogen tilgroede Huller. Den nedre Vestside noget afgravet. Højsiden en Del afgravet mod Øst. Foden afgravet og noget nedtrampet hele Vejen rundt, hvorved Randsten, særlig mod Øst stikker frem. I Følge Fredningskartoteket skulde der paa Højen være MS, men der er ingen og har efter hvad Folk paa Stedet siger heller aldrig været nogen. Stenen kom til Byen og skal efter Sigende befinde sig et Sted paa Natr. Nr. 3 a, men uvist af hvilken Grund blev den ikke bragt paa Plads.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 4,5 x 25 m. Stor, gammel, tilgroet nedgravning i toppen. Ujævne sider. Højen er fuld af rævegrave, og stærkt overgroet. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)