Skingshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-96

Fredningsnr.
28242

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl.: 9/9 1898 (Skomager Niels Andreas Hansen og enke efter rebslager P. Larsen, B.D. Larsen.) Afmærkn.: MS. 1907, L. Lassen) Tvangsauktion på matr. nr. 3 f i 1908. Høj, "Skingshøj". Et udgravet polygonalt dyssekammer med gang. Kamret er sat af 5 sidesten, 2 m langt i NV-SØ indtil 1,75 m bredt og 1,40 m højt (nu er kamret dog næsten fyldt med jord.) Indgang på SØ-side. Svær dæksten på plads med et par skålfor- mede fordybninger. Gangen 1,90 m lang udgår mod SØ, kun 2 sten mod SV står tilbage. Ingen dæksten. Matr.nr 3h: Høj "Skingshøj", i skel til matr.nr. 3f af Nyrup.
Undersøgelsehistorie  (10)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I "Skingshøj" ved Landevejen ligger en stor Sten, aabenbart Dæksten til et Gravkammer, hvilket man da ogsaa vil have bemærket ved at grave ned ved Stenen.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Skingshøj". Et udgravet polygont Dyssekammer med Gang. Kamret sat af 5 Sidesten, 2 m. langt i NV-SØ, indtil 1,75 m. bredt og 1,40 m. højt (nu er Kamret dog næsten fyldt med Jord). Indgang fra SØ. Svær Dæksten paa Plads med et Par skaalformede Fordybninger. Gangen 1,90 m. lang, udgaar mod SØ, kun 2 Sten mod SV staar tilbage, ingen Dæksten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skingshøj". Dyssekammer i lav, uklart afgrænset højning: 1,2 m.høj, 2,5 m.lang, 2,3 m.bred. Stor dæksten med 2 skålformede fordybninger; kammeret jordfyldt. Gangen ses ikke. Området syd for dyssen dyrkes som køkkenhave. 5,2 m. syd for kammeret, lige bag ligusterhækken (se F 200/64) står et lille drivhus af letmetal og bølgeplastik. Skuret nord for kammeret, som krævedes flyttet 1974, er borte. I havehjørnet ligger en dynge grene o.lign. Vedligeholdesen af arealet syd for dyssen indtil hækken (F200/64) påhviler fredningsnævnet og fredningsstyrelsen. Dette overholdes ikke (p.t.køkkenhave). Arealet bør om muligt erhverves og plejes ordentligt. Samtidig bør der skabes orden omkring adgangsstien fra nord (grimt trådhegn) og hyldestubbene ved dyssen fjernes. En samlet løsning må være nødvendig for at få respekt om dyssen, så kan den blive ganske seværdig.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2008 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1951
Odsherreds Kulturhistoriske Museum
Mindre forundersøgelse på matriklen lige sydvest for dyssen, forud for byggeri indenfor 100m-zone. Ingen fund eller anlæg. Dyssen ligger på en lerknold i et ellers sandet område.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1951
Odsherreds Kulturhistoriske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)