Sonnerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-104

Fredningsnr.
28236

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, ca. 1 m høj målt fra N og ca. 2 m høj målt fra S. Diameter 14 m i Ø-V, 9 m i N-S. I sydsiden og ca. 0,60 m over nuværende højfod, men omtrent vel angivende den oprindelige højfod sidder 12 tætstillede randsten, hvoraf de 2 er gledet noget ud af leje. Højen rummer antagelig et stenkammer. Burde udggraves og restaureres. Græsklædt med lidt buske. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den anselige, lange Højderyg "Aasebakken" kaldet, der fra Klintesø fortsætter sig ud til Odden, har ligget en Række af anselige Høje, paa den Del af Højderyggen der hører til ovennævnte Lod 3 [sb.104-106], alle pløjede i de sidste 15-16 Aar [siden 1858]... Randstene ere trufne om den vestligste [sb.104] men forøvrigt vides intet fundet i Højene. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest ca. 1 m. høj, maalt fra N. og ca. 2 m høj, maalt fra S. Diameter 14 m i Ø-V, 9 m. i N-S. I Sydsiden og ca. 0,60 m. over nuværende Højfod, men omtrent vel angivende den oprindelige Højfod sidder 12 tætstillede Randsten, hvoraf de 2 er gledet noget ud af Leje. Højen rummer antagelig et Stenkammer. Burde udgraves og Restaureres. Græsklædt med lidt Buske. I Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 1,5 m.høj, 12 m.lang, 10 m.bred. Overgroet med slåen og herunder næsten dækket med marksten. I sydsiden skimtes en række større sten, antagelig randsten, halvt oppe i højsiden. Ifølge fredningsbeskrivelsen skal der være 12. Højden er målt mod nord, fra syd er den ca. 1 m.større. Markstenene er gammel skade. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)