Majlhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-107

Fredningsnr.
28237

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Majlhøj" el. "Troldhøj", 3,25 x 27 (Ø-V) x 50 m (N-S). Siderne er en del afgravet mod V og S og mod N er godt 20 m næsten bortgravet. I toppen en del huller vist efter ræve- grave. Bevokset med græs og lidt buske samt et buskagtigt træ. I ager. Ligger højt og synes kønt på vejen. (På måle- bordsbladet står navnet "Troldhøj" det er et navn givet hø- jen af generalstaben og ganske uden forbindelse med tradi- tionen på stedet).
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Aasebakken ligger en meget anselig Høj, hvis oprindelige Form dog er forstyrret, ligesom en stor Del af den er bortgravet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Majlhøj" eller Troldhøj 3,25 x 27 (ØV) x 50 m. (NS). Siderne en Del afgravet med V og S og mod N er godt 20 m. næsten bortgravet. I Toppen en Del Huller vist efter Rævegrave. Bevoxet med Græs og lidt Buske samt et busk-agtigt Træ. I Ager. Ligger højt og syner kønt fra Vejen. (Paa Maalebordsbladet staar Navnet "Troldhøj", det er et Navn, givet Højen af Generalstaben og ganske uden Forbindelse med Traditionen paa Stedet).

1956 Anden transaktion om genstand
Odsherreds Museum
Herfra ant. Urne og Kniv fra Yngre Bronzealder i Stenstrup Mus.

1956 Privat opsamling
Odsherreds Museum

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Majlhøj" eller "Troldhøj". 3,5 m.høj, 40 m.lang, 28 m.bred. Stor høj på bakkeryg. Mod nord er en del af højen bortgravet i gammel tid. Gamle hulninger i vestsiden og i sydsiden. En kreaturskade i østsiden er nu tilgroet. Der ligger bunker af marksten mod sydøst, nordøst og nordvest. Rævehuller i nordsiden. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj med vid udsigt. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)