Syvhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-110

Fredningsnr.
282417

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/9 1906, gdr. Poul Nielsen. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. Høj af gruppen "Syvhøje" 3,4 x 28 m. I den flade top et let lille svaj og top og sider i det hele taget lidt ujæv- ne. Foden mod N og siderne noget beskadiget. Mod SØ fra top til fod et let svaj. Bev. med græs og lyng. Frednings- stenen har en lille afslagning for oven.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tildels i Skjællet til Matr.Nr.3 af Nygaard ligger en anselig vel bevaret Høj. Højen er fredet ved Gaardens Overgang til Selvejendom. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af Gruppen "Syvhøje" 3,4 x 2,8 m. I den flade Top et let lille Svaj og Top og Sider i det hele taget lidt ujævne. Foden mod N afskaaret og Siden her noget beskadiget. Mod SØ fra Top til Fod et let Svaj. Bevoxet med Græs, Lyng og lidt lav Fyr. Fredningsstenen har en lille Afslagning foroven.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 3,2 x 28 m. Nordlige højfod (nord for skeldige) antagelig bortgravet. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)