Brodbjærg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-111

Fredningsnr.
282430

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Brødbjerg" 2 x 20 m. Toppen affladet og svagt konkav. Siden noget afgravet mod S, men tilgroet. Siderne i det hele taget lidt ujævne. Bevokset med graner i udkanten af plan- tage. NMI: "Brodbjærg"
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Brødbjerg, en aflang Banke tæt n.v. for Gaarden ligger en anselig Gravhøj, af hvis Sønderside en Del er bortskaaren. Herved er fundet Urner med brændte Ben. Højens Kjærne synes at være lutter Haandstene. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Brodbjærg" 2 x 20 m. Topen affladet og svagt Konkav. Siden noget afgravet mod Syd men tilgroet. Siderne i det hele taget lidt ujævne. Bevoxet med Graner i Udkanten af Plantage.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Brydebjerg". 2,8 x 20 m. Toppen skråt afgravet i gammel tid. Gammel indgravning fra syd. Et par stier til toppen fra nord og øst (børn). Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)