Avlebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-112

Fredningsnr.
282431

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/9 1906. gdr. Rasmus Jensen. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. Høj, "Avlebjerg" 2 x 30 m, vistnok omsluttende en jættestue, af hvis kammers sidesten, der ses toppe i jordoverfladen. Mod øst ses overfladen af en formodentlig dæksten. Enkelte randsten. Græsgroet med tjørnebuske. I ager. Mærkestenen hælder grimt fremefter.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod s.v. ligger "Avlebjerg", en stor højtliggende Gravhøj, hvis Fod ikke tegner sig tydeligt, men dog paa sine Steder synes omsat med Stene. Den "Stendysse" Avlebjerg ved Fredlysningsbemærkningen i Skjødet angives at indeslutte, er maaske en Gangbygning, som dog i saa Tilfælde vistnok maa være berøvet sine Dækstene, idet formentlig Toppen af nogle af Kammerets Sidestene, 2 mod ø., 1 mod v. rage frem over Jordskorpen og viser Kammeret mindst 7 Al. l. En flad Sten, der kan ses mod ø.s.ø., er maaske Dæksten til Indgangen. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Avlebjærg" 2 x 30 m. vistnok omsluttende en Jættestue, af hvis Kammers Sidesten der ses Toppe i Jordfladen. Mod Øst ses Overfladen af en formentlig Dæksten. Enkelte Randsten. Græsgroet med Tjørnebuske. I Ager. Mærkestenen hælder grimt fremefter.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Avlebjerg". Høj. 2,0 x 25 m. I toppen ses nogle store sten. Stærkt overgroet; MS ikke fundet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)