Olsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-45

Fredningsnr.
503334

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Olsker Høj, ca. 0,75 x 10 m. Helt forgravet og ødelagt. Eftergro- et. Træbevokset i skov. Tinglysningsbeskrivelse 1988: Høj, 0,7 x 12 m. Afgravet i toppen samt i Ø og V højsider. Flere sten ses i højoverfladen, især ved den N højfod. I skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, mest bestaaende af Jord, paa en Fladklippe; den er lidt forstyrret i den ene Side, men iøvrigt bevoxet med Træer. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca 0,75 x 10 m. Helt forgravet og ødelagt. Eftergroet. Træbevokset i Skov.

1974 Grus-/sandgravning
Journal nr.: P137/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1974 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: P137/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj. 0,7 x 12 m. Ligger på høj, flad klippe. Gammelt granitbrud umiddelbart NØ for højen. Begynder kun 4 m Ø for højfoden. Nordligste del af højen velbevaret. Højen stærkt afgravet i V. Meste af højens top afgravet. Ø-ligste del afgravet så den skråner mod SØ. V-del skråner mod V. Ved V-fod henligger en stenbunke. Flere synlige sten i højen især ved N-fod. Indhegning med pigtråd nær højens N-fod. Tæt bevokset med halvgammel eg, kirsebær og birk. Tæt kaprifoliebevoksning opad træerne. Centrale del af højen græsklædt. Kratbevoksning af enebær og kaprifolie på V-del. Kaprifoliekrat ved Ø og N-fod. Ejer er orienteret om alm. fredning. Matr. 39 a. Ejer: Henrik Seiring .. Dalegård .. Dalegårdsvej 3, Olsker .. 3770 Allinge Tlf: 03-981112. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)