Staarup Bavnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-113

Fredningsnr.
282432

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest "Staarup Signalbakke", "Staarup Bavnehøj". 4 x 17 (N-S) x 25 m (Ø-V). Meget stærkt afgravet fra nord og syd. V-siden nogenlunde bevaret. Ø-siden en del hullet, nogle af hullerne nye. På toppen GI-mærke. NMI: ..... nord og syd. Det, der er bevaret af vestsiden er nogenlunde bevaret, dog med ujævnheder. Østsiden er en del hullet, nogle af hullerne var nye og skyldtes små børns gravninger. Ejeren lovede at dække hullerne til og en besigtigelse den 14/5 - 41 viste, at skader- ne var forsvarligt udbedret. På toppen af højen står en generalstabs cementsøjle
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod s.v. ligger den paa Generalstabens Kort som "Staarup Signalbakke" betegnede Høj. Fylden i Højen, som er afgravet i Siderne, formenes hentet i en Lavning tæt ved. Oveni Højen er fundet en Urne med brændte Ben og en mindre Gjenstand af Bronce Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest "Staarup Signalbakke" "Staarup Bavnehøj", 4 x 17 (N-S) x 25 m. (Ø-V). Meget stærkt afgravet fra Nord og Syd. Det, der er bevaret af Vestsiden er nogenlunde bevaret, dog med Ujævnheder. Østsiden er en Del hullet, nogle af Hullerne var nye og skyldtes smaa Børns Gravninger. Ejeren lovede at dække Hullerne til og en Besigtigelse den 14/5 - 41 viste, at Skaden var forsvarligt udbedret. På Toppen af Højen staar en Generalstabs Cementsøjle. Fredet af Geod. Inst. 1876.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. "Stårup Bavnehøj". 4,4 x 22 x 16 m. Eller "Stårup Signalbakke". Stærkt afgravet i gammel tid fra syd og især nord. Der pløjes for tæt på østsiden; pløjegrænsen skal rykkes mindst 1 m. ud. Desuden er der hjul eller plovspor ca. 1½ m. op ad den sydlige del af østsiden. Ejeren lovede, det ikke skulle gentage sig; det var sket ved en fejl. Ejer : Torben Knudsen Nygården .Gl.Nykøbing Landevej Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)