Barnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-127

Fredningsnr.
28238

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Barnehøj" 3,5 x 30 m. Vestre top affladet med spor efter nedgravning. Nord- og vestsiden en del afgravet. Alt dog tilgroet. Over søndre højfod går et skeldige. Nogen bort- eller afgravning af nedre højside synes i sin tid fore- taget. I nedre nordside er en duelvis tilgroet indgravning ca. 2 x 4 m stor og ca. 0,5 m dyb. På højfoden ligger dyn- ger af marksten. NMI: Bevokset med græs og buske. Præsenterer sig kønt fra vejen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skjællet til Matr.Nr.7a ligger "Barnehøj" (Bavnehøj). Dens nordre Side er bortskaaren, uden at noget er fundet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Barnehøj" 3,5 x 30 m. Vestre Top affladet med Spor efter Nedgravning. Nord- og Vestsiden en Del afgravet. Alt dog tilgroet. Over søndre Højfod gaar et Skeldige. Nogen Bort- eller Afgravning af nedre Højside synes i sin Tid foretaget. I nedre Nordside er en delvis tilgroet Indgravning ca. 2,4 m. stor og ca. 0,5 m. dyb. Paa Højfoden ligger Dynger af Marksten. Bevoxet med græs og Buske. Præsenterer sig kønt fra Vejen.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Genstand givet til museum
Journal nr.: 547/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved gravning fundet urne med brændte ben fra y.br.

1952 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 547/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Barnehøj". 4,4 m.høj, 27 m. lang, 20 m. bred. Toppen skråt afgravet mod vest. Stejle sider mod nord og vest. Skeldige over den sydlige højfod. Højen er under pleje og er nylig ryddet for buske. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn stor høj med god udsigt. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)