Annebjerggaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-141

Fredningsnr.
282433

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 5 x 35 m. Bevokset med tæt ufremkommelig krat undtagen på en del af vestsiden, hvor siden er græsklædt ret ujævn og noget fortrampet af såvel kreaturer som mennesker. Foden afpløjet hele vejen rundt. Pløjningen burde standses 0,5 m tidligere end nu gøres. Prægtig høj. I ager.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Gaardens Marker er nu kun 1 Høj tilbage, den er fredet som Lodsmærke, men dog ikke lidet beskadiget ved Foden. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 35 m. Bevoxet med tæt ufremkommeligt Krat undtagen paa en Del af Vestsiden, hvor Siden er græsklædt, ret ujævn og noget fortrampet saavel af Kreaturer som Mennesker. Foden afpløjet hele Vejen rundt. Pløjningen burde standses 1/2 m. tidligere end nu gøres. Prægtig Høj. I Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj. 5,0 x 32 x 25 m. Kunstige rævegrave i vest-, syd- og østsiden (cementrør); i hvert fald den sidste synes anlagt indenfor de senere år; jorden var ikke groet til endnu. Højen er helt overgroet. ** Seværdighedsforklaring ** Meget stor og flot høj. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra NØ
oversigt, set fra SV
oversigt, set fra NV
fredningssten, set fra SØ
Foto, oversigt
Foto, oversigt