Manglebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-152

Fredningsnr.
282436

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Manglebjerg". 3 x 25 m. Fra toppen og ned over højens sydside en 5 m bred og 1,5 m dyb nedgravning. Den opgravede jord ligger langs nedfravnings side.
Undersøgelsehistorie  (10)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Afdeling 1c ligger paa en anselig Bakke "Manglebjerg" kaldet, den eneste Høj, der findes i Skoven [1874]. Den er ikke ubetydelig, men som hele Banken er begroet med Træer, af hvilke 4 gamle Bøge ere Lodsmærker; for mange Aar siden er den bleven gjennemskaaret med en Grøft fra SV-NØ, (af Bagerm. Steincke i Nyk.) hvorved der i Midten fandtes brændte ben mellem Sten, ellers intet.

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Manglebjærg" 2,10 x 30 m. Ligger paa Toppen af Banken af samme Navn. Midt i Højen og fortsættende nedad Sydsiden med en smallere Udløber ned til Højfoden, er en vældig Nedgravning ca. 1,80 m. dyb. Højen og Nedgravningen bevoxet med Løvtræer. I Skov.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1995 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 62-0043
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ny driftsplan for skovdistriktet.

1995 Museal berejsning
Journal nr.: 62-0043
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1995 Tinglysning
Journal nr.: 62-0043
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Maglebjerg". 3 x 25 m. Fra toppen og ned over højens sydside en 5 m bred og 1,5 m dyb nedgravning. Det opgravede jord ligger langs nedgravningens side. Græsklædt med enkelte træer i gammel bøgeskov.

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)