Ebbeløkke
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-185

Fredningsnr.
27232

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 12 m. Bortset fra lidt ujævnheder tilsyneladende ubeskadiget. Lynggroet i hedestykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Lyngstrækningen langs Strandskrænten ligger 3 lyngklædte Høje, de 2 østre [sb.185-186] kun smaa. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m. Bortset fra lidt Ujævnheder tilsyneladende ubeskadiget. Lynggroet i Hedestykke.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille høj, 0,7 x 8 x 8 m. Lidt ujævn overflade. Ligger i sommerhusområde. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)