Ebbeløkke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-187

Fredningsnr.
27231

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Vandbeholder/Vandtårn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 x 18 m. På toppen et mindre vandtårn fra før fred- ningen. Vil muligvis blive taget væk om nogen år. Højen lyngklædt i hedestykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Lyngstrækningen langs Strandskrænten ligger 3 lyngklædte Høje [sb.185-187]... Bevoksning: 1983: Græs og Lyng

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 18 m. Paa Toppen et mindre Vandtaarn fra før Fredningen. Vil muligvis blive taget væk om nogle aar. Højen lyngklædt i Hedestykke.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,6 x 14 x 14 m. I toppen en vandbeholder af cement, 1,2 m høj, 1,15 m i diameter, gravet lidt ned i højtoppen. Ligger i sommerhuskvarter, nærmeste hus ca 10 m mod NØ (ældre bebygelse). Bevoksning: 1983: Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)