Tornehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-215

Fredningsnr.
28248

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/5 1910, statshmd Niels Larsen. Høj, "Tornehøj" 2 x 12 m. Vestsiden noget afskåret ved an- læg af jernbanelinie. Østsiden noget tilgroet, men forgra- vet. Bev. med buske. I udkanten af ager. NMI: Lidt gammelt jern er smidt på højen. Ejerens kone lovede, at det skulle blive fjernet. Det var ikke dem, der havde anbragt det der.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod N.Ø. ligger Tornehøj, en anselig og vel bevaret Gravhøj. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Tornehøj" 2 x 12 m. Vestsiden noget afskaaret ved Anlæg af Jernbanelinie. Østsiden noget afgravet, men tilgroet. Bevoxet med Buske. I Udkanten af Ager. Lidt gammelt Jern er smidt paa Højen. Ejerens Kone lovede, at det skulde blive fjernet. Det var ikke dem, der havde anbragt det der.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tornehøj". Høj: 3,0 x 20,0 x 16,0 m. Nordlige del bortskåret af jernbanen. Gamle bunker af marksten på højfoden. En bunke af snehegn mod nordvest må stamme fra jernbanen. Ældre skader. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)