Snogehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-216

Fredningsnr.
28249

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/5 1910, Statshmd. Laurits Vilhelm Petersen. Høj, "Snogehøj" 3,5 x 25 m. Toppen affladet. Ejeren siger, at der i hans barndom var et hul i toppen. Siderne synes noget afgravet, men tilgroet. Bev. med buske. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
S. for den [sb.215] Snogehøj, der er beskadiget ved Mergelgravning i den Banke, hvorpaa den ligger, og viser Spor til Gravning i Vestersiden. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Snogehøj" 3,5 x 25 m. Topppen affladet. Ejeren siger, at der i hans Barndom var et Hul i Toppen. Siderne synes noget afgravet, men tilgroet bortset fra et Par vindblæste Pletter. Bevoxet med Buske. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Snogehøj". Stor høj : 3,8 x 28 x 25 m, Toppen skråt afgravet mod nordvest. Stejle sider. På toppen står en tønde til fodring af fasaner; ses ikke udefra. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)