Højby
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-225

Fredningsnr.
28243

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/9 1906, gdr. Lars Jacobsen. Afmærkn.: MS 1907, L. Lasen. Langdysse, "Toftebjerg" 15 m lang, 8 m bred. Omtrent midt på den et udgravet kammer med gang. Kamret 2 x 1,57 m, dan- net af 5 høje bæresten, 1 mangler. Kolossal dæksten på plads. græsgroet i ager med et par træer. NMI:..................Mod SØ en kort gang med en sten for hver side. 20 randsten (deraf 5 stående, resten væltet.) På højen 2 flerstammede træer, samt en del ris. Iøvrigt græs- groet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toftebjerg mod N. paa Lodden ligger en Langdysse 44' l. 23' br. i Retningen N.Ø.-S.V. 15'5" fra den nordøstre Ende indeslutter Dyssen en mindre Gangbygning, hvis Kammer er dannet af 5 Sidestene (den ene bortført) 5'11" l. 4'5" br., samt en stor Dæksten, paa hvis flade Overside ses 5-7 halvkugleformede Fordybninger. Gangen, der vender mod S.Ø., er dannet af en Sidesten til hver Side, den østre hælder stærkt indad - 3'10" l. Randstenene ligge som antydet paa Grundplanen omvæltede paa et Par enkelte nær; det er ikke muligt at sige, hvormange der har været paa hver Side; Endestenenes Tal synes oprindeligt 3. Denne Langdysse er ved Gaardens Salg reserveret som fredet Mindesmærke. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse "Toftebjærg" 15 m. lang i NØ-SV, 8 m. bred. Omtrent midt paa den et udgravet Kammer med Gang. Kamret sexkantet, 2 m. langt i NV-SØ, 1,57 m. bredt, dannet oprindelig af 5 høje Bæresten af hvilke nu een mod ØSØ mangler. Een kolossal Dæksten paa Plads. Mod SØ en kort Gang med en Sten for hver Side. 20 Randsten (deraf 5 staaende, resten væltet. Paa Højen 2 flerstammede Træer, samt en Del Ris. Iøvrigt græsgroet. I Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 593/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 593/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udaterede og usignerede afbildninger.

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Toftebjerg". Langdysse, orienteret ca. øst-vest. Mange, store randsten. Helt overgroet med slåen, hvorfor beskrivelse overtages fra fredningskartoteket: Langdysse, 15 m.lang, 8 m.bred. Omtrent midt på den et udgravet kammer med gang. Kamret 2 x 1,57 m., dannet af 5 høje bæresten; 1 mangler. Kollosal dæksten på plads. Gangen består af 2 sidesten; ingen dæksten. I kammeret er hensat cementrør til fodring af fasaner. Står løst og gør ingen skade så længe højen ikke er tilgængelig. ** Seværdighedsforklaring ** Stort imponerende kammer; store randsten. God udsigt. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)