Højby
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-230

Fredningsnr.
28239

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/9 1906, gdr. Jakob Sejr Trier. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. Høj med dysse. 2 x 15 m. Foden mod N afskåret af en vej, og her er højvæggen nu stensat. Kamret sekskantet, 2 m langt, 2,12 m bredt og 2 m højt, dannet af 5 anselige sidesten med flisetætning i mellemrummene. 1 kolossal dæksten med nogle skålformede fordybninger samt mod SØ en 0,42 m høj tærskel- sten. Udenfor denne en kort gang med 1 sten for hver side og en dæksten.
Undersøgelsehistorie  (11)
1834 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oldsager fra kammeret. [Mellem og sen neolitikum].

1834 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Temmelig højt ovenfor Skraaningen af et længere Højdedrag ud imod en Mose ligger en af en Høj indesluttet Gangbygning af hosstaaende Grundrids [skitse]. Kammeret er 6' langt, 6'4" br. og 6'3" højt (usædvanligt). Mellemrummene mellem de 5 Sidestene ere omhyggeligt udfyldte med flade Fliser. Tærskelstenen mod Gangen er 1 1/2' høj. I Dækstenens flade Overside, der for største Delen er dækket af Jord som i nyere Tid er opkastet over den, ses flere halvkugleformede Fordybninger. Indgangen mod S.Ø. er 5'7" lang 2'6" br. yderst, 2' inderst, over den ligger en flad Dæksten. Ved Udgravningen af denne "Troldestue" for adskillige Aar siden skal være fundet 3 Skeletter, hvert i sit "Hjørne", og ved disse smaa Lerkrukker, Kiler, Pilespidser og Ravperler, hvilket Alt skal være indsendt til Museet. Dette Gravkammer er fredet ved Loddens Salg til Selveje. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal restaurering
Journal nr.: 28/07
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Dysse, 2 x 15 m. Foden mod N afskaaret af en Vej og her er Højvæggen nu stensat. Kamret sexkantet, 2 m. langt NV-SØ, 2,12 m bredt og 2 m. højt, dannet af 5 anseelige Sidesten med Flisetætning i Mellemrummene. 1 kolossal Dæksten med nogle skaalformede Fordybninger, samt mod SØ en 0,42 m. høj Tærskelsten. Udenfor denne en kort Gang med 1 Sten for hver Side og en Dæksten.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med dysse. 3,0 m.høj, 18 m.lang, 16 m.bred. Foden mod nord lige afskåret og stensat. I højen et jordfrit dyssekammer, hvoraf kun dækstenen rager op over jordoverfladen. Kammeret er sekskantet, 2 m.langt, 2,12 m.bredt og 2 m.højt; bygget af 5 store sidesten med tørmur i mellemrummene. Mod SØ en kort gang af 2 bæresten, 1 dæksten samt tærskelsten. Enorm dæksten over kammeret; heri findes mindst 6 skålformede fordybninger. ** Seværdighedsforklaring ** Imponerende og tilgængeligt kammer. Fin udsigt. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)